Amintiți-vă cum a fost testat Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!). Poporul i-a arătat dușmănie, iar cei mai apropiați oameni de lângă el nu l-au acceptat. Unii oameni l-au calomniat, alții l-au persecutat. Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui) a fost dat afară din casa lui și a fost supus unui boicot dur. Necredincioșii s-au adunat pentru a-l omorî, iar soția sa, Khadijah (Allah sa fie mulțumit de ea!), a murit în cele mai dificile momente. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a mers o lună sau două fără să mănânce nimic, decât curmale și apă. 

Toate aceste lucruri s-au întâmplat, chiar dacă el a fost Profetul lui Allah, Trimisul Lui și, cel căruia Allah încredințat Mesajul Său. 

Toate aceste lucruri s-au întâmplat, chiar dacă el este proprietarul poziției de laudă și glorie (al-maqaam al-Mahmoud) și a cisternei (al-hawd), la care va intra ummah sa (în Ziua Învierii). 

Toate aceste lucruri s-au întâmplat chiar dacă păcatele sale, trecute și viitoare, au fost iertate.

Atunci cum rămâne cu noi, cu toate păcatele și neajunsurile noastre?

Te sfătuiesc să faci următoarele: 

1. Fă multă du'aa ",  cheamă-L pe  Allah, și încearcă să te apropii de El prin diferite căi de adore cum ar fi rugăciune, zakaah, post și așa mai departe. Imploră-L pe  Allah să ia ceea ce este în inima ta (durere etc.) și să te ajute. Allah spune în Traducerea Sensurilor Coranului:

„Pe cei ce cred şi ale căror inimi sunt liniştite întru pomenirea lui Allah”, căci prin pomenirea lui Allah se liniştesc inimile.” (Traducerea Sensurilor Coranului 13: 28) 

„Aceia care au frică [de Allah], când îi atinge ceva rău din partea lui Şeitan(245), îşi aduc aminte şi iată cum ei văd [primejdia].” (Traducerea Sensurilor Coranului 7: 201)

2. Înțelege că orice stabilește Allah pentru sclavul Lui este bun. Nu contează cât de grea poate deveni viața, tot ce este în ceruri și pe pământ îi aparține lui Allah. Așadar îndreaptă lucrurile între tine și Allah, iar Allah îți va fi suficient pentru tine și nu vei mai avea nevoie de oameni.  

3. Depresia și oboseala ta poate fi datorată unui lucru pe care l-ai pierdut sau pe nu l-ai realizat. În acest caz, ar trebui să știi că de multe ori o persoană a urmărit ceva și nu și-a dat seama că de fapt acel lucru este pierzania sa; și deseori o persoană este mâhnită pentru că nu a realizat ce a dorit, dar aceasta nu a realizat că dacă ar fi obținut ceea ce și-a dorit, ar fi pierdut atât în această viață, dar și în Viața Cealaltă.  Deci, acceptă voința și hotărârea lui Allah, și caută ajutorul Lui, și nu te simți neajutorat.

4. Verificați inima și mintea ta, și examinează bine relația ta cu Allah, pentru că unei persoane îi pot fi refuzate anumite provizii datorită păcatelor pe care le face.

5. Este posibil să ai unele probleme personale sau familiale; modul de rezolvare a acestor probleme este prin a le pune în ordinea priorității lor. Cere ajutorul lui Allah prima dată, apoi ajutorul oamenilor ce au experiență în rezolvarea astfel de probleme.

6.  Amintește-ți că cei mai încercați dintre oameni au fost profeții, apoi cei mai buni după ei și apoi cei mai buni. Este dovedit în Al-Musnad din hadith-ul lui Mus'ab ibn Sa'd că tatăl său a spus: „I-am spus: El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: ” (Musnad al-Imam Ahmad, clasificat sahih de Albani). 

7. Persistă în rugăciune pentru iertare. Aceasta este mai bine pentru tine decât toți pașii lumești care i-ai putea face, indiferent de mari sau cât de mulți sunt. Rugăciunea îți va ușura de asemenea și grijile. A fost relatat în unele hadith-uri că celui care persistă în rugăciune pentru iertare, Allah îi va acorda o cale de ieșire din fiecare grijă și greutate și îi va acorda provizii din surse la care nu s-a gândit niciodată.

Deci, persistă în adorarea lui Allah, și acționează în conformitate cu cuvintele lui Allah (interpretare a sensului):

„Și adoră-L pe Domnul tău până ce-ți va veni sfârșitul”  (Traducerea Sensurilor Coranului 15:99)

„Și nu privi îndelung la ceea ce Noi am dat ca plăcere trecătoare unora dintre ei și ca strălucire a vieții din această lume, pentru a-i încerca pe ei prin aceasta! Ceea ce Allah îți dă va fi mai bun și mai dăinuitor.” (Traducerea Sensurilor Coranului 20:131)