Musulmanii celebrează două sărbători, conform hadith-ului lui Anas (Allah să fie mulțumit de el) care a spus: „Profetul Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a venit în Medina când aceștia aveau două zile pentru jocuri și distracție. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: «Am venit la voi, iar voi aveți aceste două zile pentru amuzament. Într-adevăr Allah le-a ales pentru voi prin ceea ce este mai bun: Eid Adhaa (Sacrificiul) și ziua de Fitr (rupere a postului)»”. (Abu Dawud)
„Al-Fitr este ziua în care oamenii își rup postul, iar Al-Adhaa este ziua în care oamenii sacrifică.” (Tirmidhi)
Eid al-Fitr este sărbătoarea musulmanilor ce marchează sfârșitul Ramadanului, luna postului. După rugăciunea fajr se recomandă a se mânca o cantitate foarte mică, drept simbol pentru sfârșitului Ramadanului. În această zi nu este permis postul. Pentru musulmani Eid-ul fitr este o ocazie specială cu o importantă semnificație religioasă. Musulmani nu sărbătoresc doar sfârșitul postului, ci îi și mulțumesc lui Allah pentru ajutorul dat în auto-controlul lor.
Eid al-Adhaa, sau Sărbătoarea Sacrificiului marchează sfârșitul pelerinajului, în a zecea zi din luna Dhu’l-Hijjah al calendarului islamic. Este cea mai mare dintre cele două după importanță.  
În această zi se obișnuiește pentru familiile musulmane să se trezească devreme. Musulmanii se alătura apoi adunării și efectuează o rugăciune specială. Rugăciunea este în general scurtă, urmată apoi de o predică (khutba). Credincioșii se felicită și se îmbrățișează unii pe alții, iar totul se desfășoară într-o atmosferă de iubire, pace, prietenie și unitate. După ceremonie aceștia își vizitează rudele, prietenii și îi mulțumesc lui Allah pentru binecuvântările primite.
Ziua de Eid depinde de lună, acest reper se poate lua numai după apus. Cei mai mulți dintre musulmani verifică acest lucru la moscheile din oraș sau la comunitatea musulmană.
Primul Eid a fost sărbătorit în anul 624 de profetul Muhammad (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) împreună cu companionii și rudele sale după câștigarea bătăliei de la Badr.
Face parte din Sunnah, tradiția profetică ca musulmanul să îndeplinească următoarele acțiuni:
Îmbăierea înainte de rugăciunea de Eid
Este recomandat sa ne spălam printr-o baie de Eid. Ibn Umar obișnuia sa facă acest lucru de Eid al-Fitr. Același lucru este relatat de la Ali (Allah sa fie mulțumit de el) si aceasta este opinia mai multor învățați.

Takbir in Eid
Profetul Muhammad (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) obișnuia ca în ziua de Eid al-Fitr să spună takbir până când ajungea la locul de rugăciune și până când începea rugăciunea. Deci atunci când începea rugăciunea se oprea din takbir.
Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar laa ilaaha ill-Allaah, wa Allaahu akbar, Allaah akbar, wa Lillaah il-hamd
Allah este Cel mai Mare, Allah este Cel mai Mare, Allah este Cel mai Mare, nu există altă divinitate decât Allah, Allah este Cel mai Mare, Allah este Cel mai Mare, iar toată lauda este a lui Allah.
Femeile trebuie sa facă și ele takbir, dar fără voce tare datorită regulii generale pentru femei.

Locul de rugăciune
„Mesagerul lui Allah (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) obișnuia în ziua de Eid al- Fitr și Eid al-Adhaa să meargă la locul de rugăciune și primul lucru cu care începea era o rugăciune”. (Bukhari, Muslim)
Dacă există posibilitatea, este recomandat ca rugăciunea să se desfășoare în aer liber, adică în Musalla, așa cum făcea Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa).

Reîntoarcerea de la locul de rugăciune
„În ziua de Eid Profetul Muhammad (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) mergea către rugăciune pe un drum și se întorcea pe altul.” (Bukhari, Muslim)
Profetul Muhammad (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) obișnuia ca în ziua de Eid să schimbe drumul, mergea către locul de rugăciune pe un drum și se întorcea pe altul. El spunea că trebuie să-i salute și pe cei de pe celălalt drum sau că poate este cineva care are nevoie de ajutorul său sau pentru a face cunoscute ritualurile islamice.[1]

Regulile islamice referitoare la rugăciunea de Eid
Fără Adhaan si Iqamah la rugăciunea de Eid
Este relatat de la Ibn 'Abbas că Profetul Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) s-a rugat în ziua de Eid fără Adhaan și fără Iqamah[2].

Descrierea rugăciunii de Eid
Rugăciunea de Eid este constituită din două raka'āt, iar acest aspect este dedus din relatarea lui 'Umar (Allah sa fie mulțumit de el) care a spus: „Rugăciunea pentru jumu'ah are două raka'āt, iar rugăciunea de Al-Fitr are două raka'āt și rugăciunea de An-Nahr are două raka'āt și în cazul călătoriei are două raka'āt complete, și nu scurtate, și acest lucru este preluat din cuvintele Profetului (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa).” (An-Nasa'i)
Prima unitate (rakʿah) de rugăciune începe, ca și la celelalte rugăciuni, cu Takbirat-ul-Ihraam (Allaahu Akbar), apoi se spun 7 takbir-uri în prima rakʿah, iar în cea de-a doua rak'ah cinci takbir-uri, fără a-l numără și pe cel din momentul ridicării (ruku’). Aceasta conform hadith-ului în care Aishah (Allah să fie mulțumit de ea) a spus: „Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) obișnuia să zică 7 în prima rak'ah, și cinci takbir-uri în cea de-a doua rak'ah, în ziua ruperii postului (Eid Al-Fitr) și în ziua sacrificiului (Eid Al-Adhaa).” (Abu Dawud)
Restul rugăciunii de Eid se va efectua conform modalității rugăciunilor obișnuite – nu există nici un element care să îl diferențieze de acestea.
După rugăciune, imam-ul se adresează oamenilor, ținând o predică (khutbah). Abu Sa'ud al-Khudru (Allah sa fie mulțumit de el) a spus: „Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) obișnuia sa meargă spre musallah în zilele de Eid Al-Fitr și Al-Adhaa, iar primul lucru cu care începea era rugăciunea. După rugăciune el se așeza în fața oamenilor și îi sfătuia…” (Bukhari)

Felicitările prilejuite de Eid
Companionii Mesagerului lui Allah (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) atunci când se întâlneau in ziua de Eid sa își spună unul altuia: „Taqabbala Allaaha minnaa wa minkum” (Fie ca Allah să accepte de la noi și de la voi) sau „Eid Mubarak”
Ibn Qudaamah a menționat „Eram împreună cu Abi Umaamah al-Baahili si alți companioni ai Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), iar atunci când se întorceau de la Eid își spuneau: „Taqabbala Allaaha minnaa wa minkum” (Fie ca Allah sa accepte de la noi si de la voi)
Oamenii ar trebui sa se salute unul pe altul, însă trebuie evitat ca acest lucru sa aibă ca rezultat acțiuni haram, cum ar fi ca bărbații sa dea mâinile cu femeile.
Este interzis postul în ziua de Eid deoarece avem relatarea lui Abu Saa'd al Khudri (Allah sa fie mulțumit de el) care a spus că mesagerul lui Allah (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) ne-a interzis să ținem post în Eid al-Fitr și Eid al-Adhaa. (Muslim)


[1] Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah
[2] Ibn Majah